Privacy Policy

Deze website is eigendom van NEXT DOOR HOOKUPS

Deze verklaring legt uit welke informatie wij vergaren van de gebruikers en abonnees van onze sites. Deze site is een erotiek site en mag enkel gebruikt worden door personen ouder dan 18 jaar. Alle personen onder die leeftijd mogen de inhoud van deze site niet bekijken en dienen deze site onmiddelijk te verlaten.

De informatie die wij verzamelen
Deze verklaring is van toepassing op alle verzamelde of opgegeven informatie op de websites van NEXT DOOR HOOKUPS. Op enkele pagina's, kun je producten bestellen, je opgeven voor deelname, verzoeken indienen en je aanmelden om materialen te ontvangen. Op sommige pagina's verzamelen we automatisch informatie van de deelnemers. De verzamelde persoonlijke informatie op deze pagina's kan zijn, maar is niet gelimiteerd tot, naam, email adres, IP adres, etc.

Email Marketing
Het email adres van de abonnee mag door de site gebruikt worden om speciale aanbiedingen en andere relevante informatie zoals nieuwe diensten, abonnementinformatie, etc. te communiseren. Bovendien kan het voorkomen dat de abonnee speciale aanbiedingen ontvangt van of de beheerders van de site, of van derden service aanbieders, of van content aanbieders, welke instemming mogen vragen voor het ontvangen van emailaanbiedingen, nieuwsbrieven, advertenties of andere promotionele of speciale themamaterialen. De abonnee mag zich afmelden voor deze mails door te klikken op de AFMELDEN link onderaan de emails of door de site http://www.td3x.com/ te bezoeken.

De wijze waarop wij de informatie gebruiken
De gebruiker wordt erop geattendeerd dat sommige persoonlijke informatie, zoals maar niet gelimiteerd tot creditcard nummer, verzameld kunnen worden door derden service aanbieders van wie NEXT DOOR HOOKUPS diensten koopt of waarvan een advertentiebanner of link op de site staat. Gebruikers dienen de privacy policy van deze derde partijen te lezen wanneer veranderingen plaatsvinden.

Zodra een abonnee de site gebruikt, stemt de abonnee in dat NEXT DOOR HOOKUPS alle gemelde en verzamelde persoonlijke informatie mag gebruiken voor ieder doel, inclusief zonder beperking leeftijd verificatie, administratie, klantenadministratie, marketing, promotionele en advertentie doeleinden door de website of door derden geautoriseerd door de website. De abonnee stemt hierbij in dat de website naar eigen inzicht de persoonlijke informatie van de abonnee, die is verschaft door of ontvangen van geaffilieerde of niet geaffilieerde derde partijen, mag verkopen, verhuren, delen of licenseren.

Onze verplichting met betrekking tot gegevensbeveiliging
Om ongeautoriseerd toegang te voorkomen, om juistheid van gegevens te onderhouden en om correct gebruik van informatie, hebben wij redelijke en passende fysieke, electronische en bestuurlijke maatregelen getroffen om de gegevens, die wij online verzamelen, te beschermen.

Hoe contacteer je ons
Indien je andere vragen of bezorgdheden over deze privacy policies, stuur ons dan ajb een email at support@buddy-support.com or schrijf een brief naar Gamma Entertainment, 3300 Cote-Vertu, Suite 406, Montreal, Quebec, H4R 2B7, Canada.